โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
57
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4,227
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,149,010

บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน

ผู้เข้าชม 2,711
ชื่ออาจารย์ :
นางบุหงา  วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ค.ม.  
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
 ชื่ออาจารย์ :
นางอุไรวรรณ บุรผากา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ 
วิชาเอก : สุขศึกษา


 
ชื่ออาจารย์ : นายสุรพล บุรผากา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
 วิชาเอก :  สุขศึกษาชื่ออาจารย์ :
นางสาวยุรี กานดา 
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูเกษียณ)
วุฒิการศึกษา : คบ. 
วิชาเอก : ประถมศึกษา


 
ชื่ออาจารย์ : นางกมลรัตน์ ตั้งกอบลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. 
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา


 
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภา   ชาวปากน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ


 
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราลักษณ์    เรืองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทย
 
 

 
ชื่ออาจารย์ :
นางสาววิรัญญา  แก้วจา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา


 
ชื่ออาจารย์ :
นายสมชาย  จีนเดีย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
วิชาเอก : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชื่ออาจารย์ 
นางสาวกนกวลี   ช้างเผือก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ. 
วิชาเอก : ภาษาไทย
 ชื่ออาจารย์ 
นางสาวเกษร    เงินทองดี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : คบ. 
วิชาเอก : ภาษาไทย


ชื่ออาจารย์ : นางสาวลาวัณย์ เอ๊าเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. 
วิชาเอก : การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุลีพร   ยางงาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
วิชาเอก : ชีววิทยาชื่ออาจารย์ : นางรพีพร กระจ่างจิตร
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา : บท.บ.
วิชาเอก : การเงินการธนาคาร