โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
359
ผู้เข้าชมเดือนนี้
60,602
ผู้เข้าชมทั้งหมด
741,985

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 1,930


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดท่าข้าม มีความเป็นเลิศทางปัญญา สุขภาพแข็งแรง ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการทำงาน ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


ปรัชญา

รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ตั้งใจเรียนปณิธาน


โรงเรียนวัดท่าข้าม ดูแลนักเรียนเยี่ยงบุตรหลา