โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
81
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11,364
ผู้เข้าชมทั้งหมด
784,211

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

พบข้อมูล: 126 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
73100470 โรงเรียน วัดไร่ขิง ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 034-321224
73101631 โรงเรียน คลองทางหลวง รางเกตุ ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม 034-326965
73101643 โรงเรียน บ้านคลองบางกระจัน บางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม 034-265240
73101655 โรงเรียน บ้านลานแหลม ลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 034-900025
73101667 โรงเรียน บ้านห้วยกรด ห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 034-900023
73101679 โรงเรียน บ้านห้วยพลู บ้าน คลองบางปลาดุก ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 034-900024
73101680 โรงเรียน วัดกกตาล ต้นลาน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม 034-338810
73101692 โรงเรียน วัดกลาง วัดกลาง บางพระ นครชัยศรี นครปฐม 034-239549
73101709 โรงเรียน วัดกลางครูเวียง ลาวกลาง สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม 034-331858
73101710 โรงเรียน วัดกลางบางแก้ว ปากคลองบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 034-331528
73101722 โรงเรียน วัดโคกเขมา โคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 034-900021
73101734 โรงเรียน วัดโคกพระเจดีย์ โคกพระเจดีย์ โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม 034-206097
73101746 โรงเรียน วัดงิ้วราย ปากคลอง งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 034-299563
73101758 โรงเรียน วัดตุ๊กตา บางกระเบา บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม 034-331106
73101760 โรงเรียน วัดท้องไทร บ้านท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 034-900022
73101771 โรงเรียน วัดท่าตำหนัก ท่าตำหนัก ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม 034-331565
73101783 โรงเรียน วัดทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 034-900020
73101795 โรงเรียน วัดไทยาวาส ท่ามอญ ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 034-299221
73101801 โรงเรียน วัดไทร วัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม 034-339454
73101813 โรงเรียน วัดน้อย ท่าพระยา ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม 034-332575